Kontakti

ORGANIZATORJI

VODJA PRIREDITVE:
Jan Sredenšek
jan.sredensek@soum.si

Miroslav Sarkičević
miroslav.sarkicevic@stuk.si

KONCERTNI PROGRAM:
Rebeka Kopčič
rebeka.kopcic@soum.si
Niki Sobočan
niki.sobocan@soum.si

POPOLDANSKI PROGRAM IN IGRE:
Teodor Varga
teodor.varga@soum.si
Dejan Glazer
dejan.glazer@soum.si

ORGANIZATORJI

INFO TOČKE:
Sabina Gaberšek
sabina.gabersek@soum.si

LOGISTIKA:
Klemen Potnik
klemen.potnik@soum.si

TEHNIKA:
ŠTUK
tehnika@stik.si

GOSTINSTVO:
miroslav.sarkicevic@stuk.si

MARKETING IN PR

MARKETING:
Silvo Plešnik
Andrej Prevolnik
oglasevanje@soum.si

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN PROTOKOL:
Dejan Spital
pr@soum.si